Gäller vid en tävling (Arrangerande klubb)

Denna sida är en förenkling med en lista som förklarar ansvarsfördelningen vid en tävling. Om skillnad finns mellan den text som står i reglerna, och vad som står på denna sida, gäller reglerna i första hand.

Arrangör: 

En Klubb (Arrangerar enligt det upplägg som gäller för NTCC)

Cup-kommitté:

Förkortas ”CK” och är deltagande klubbars beslutande representanter i NTCC. 

Tävlingsledare: 

Klubbens ansvar (Får även vara förare)

Tävlingsinbjudan:

Klubbens ansvar (Ska vara publicerad på denna sida senast 3 veckor före tävlingsdag. Ska innehålla alla oklarheter som klubben ska ta ställning till.)

Varvräkning:

Klubbens ansvar (AMB RC4 Dekoder med lämplig mjukvara typ RCM eller motsvarande.)

Löpande resultat:

Klubben ansvara för skrivare finns och att heatresultat sätts upp på lämplig yta.

Max startande:

Klubbens ansvar (för en eventuell begränsning)

Klasser: 

Klubbens ansvar (för eventuella supportklasser förutom NTCC/F1.)

Servering:

Klubbens ansvar (att meddela vad som gäller vid aktuell tävling.)

Mekplatser:

Klubbens ansvar (att alla förare ryms i depån och att alla förare får tillgång till ett 230V uttag var att sätta skarvsladdd i.)

Mekbord: 

Klubbens ansvar (att fördela de bordsplatser man har att erbjuda.) Förare ansvarar själv för sitt mekbord om antalet bord klubben erbjuder, inte räcker till.

Säkerhet:

Klubbens ansvar (att det t.ex. finns en sandhink som ”brandsläckare” för LiPo tillgänglig.)

Prisbord: 

Klubbens ansvar (för respektive deltävlings eventuella prisbord.) (Säsongsfinal: Arrangerande klubb.)

Hantera mattor:

Klubben ansvarar (Förare förväntas hjälpa till med städning av lokal efter tävling inomhus då t.ex. sporthall används.)

Tävlingsform:

Klubbens ansvar (Klubben följer gällande riktlinjer som NTCC har.)

Tider: 

NTCC har ett grundförslag på start och stopptid (ramtid) som klubb får göra smärre justeringar på.

Anmälan: 

Klkubbens ansvar (Klubb väljer anmälninggsida på sommaren. Vintertid via MyRcm. Anmälan senast 14 dagar före race.)

Startavgift:

Enligt NTCC (Föranmälan 200kr, +50kr extra klass, ungdomar 50% efteranmälan 200%)

Kurvvakter: 

Enligt NTCC (Tillägg: om en förare samtidigt sköter tidtagningen behöver han inte stå kurvvakt.)

Laddning:

Enligt NTCC (All laddning ska ske i laddpåse i max 2C. Max 4,2V/cell.)

Ekonomi:

Enligt NTCC (30kr/unik förare går till cupens omkostnader.) Klubb som ordnar sidoinkomster får behålla dessa.

Avlysning av klass/tävling:

Vid färre än 7 deltagare/klass samt vid regn kan klassen ställas in. (CK tillsammans med tävlingsledning)

Besiktning:

Klubbens ansvar att ordna mätutrustning och plats. Klubben ansvarar för upplägg och genomförande.

Beslut:

Om arrangerande klubb kringgår eller gör egna tillägg till de regler som NTCC skapat, som klubben i och med att man tagit på sig arrangemanget av en tävling godkänt, kan CK avbryta tävling till dess att klubben rättat till de överträdelser som är gjorda.
 

To prevent automated spam submissions leave this field empty.