Back eller inte back, det är frågan

Först vill jag säga att jag personligen inte har back påslaget på mina bilar och att jag inte ser det som en fördel att ha back. När man behöver backa har man redan förlorat heatet.

Bakgrund

Inom all(?) bilsport  förutom radiostyrt så har  bilarna back. Jag vet inte om det alltid finns regler för det eller om det bara är naturligt, färemot så är det ett tekniskt krav i F1 eftersom att utan regeln skulle backen rationaliseras bort.

När jag började tävla i 1:10 el-buggy i mitten av 80 talet så körde nästan alla med mekaniska reglage med tre farter framåt och tre bakåt. Godkänt eller inte vet jag inte men det var i alla fall allmänt accepterat.  Med tiden började fler och fler använda elektroniska fartreglage och få av dem hade back. Anledningen var att back medförde att reglagen blev mycket större ofta upp till fyra gånger större volym och minst dubbel vikt.

Då och då har förare påstått att anledningen till att man inte har back är på grund av att det inte är tillåtet att backa. Det är naturligtvis inte sant och regeln man förmodligen tänkt på finns i RB 4.3:

"Bil endast får köras från förarställningen och 
aldrig framföras mot banans körriktning".

På grund av den regeln så skulle en regel som förbjuder back innebära att om man står med bilen mot körriktningen (sladd 180 grader) så får man inte förflytta bilen utan måste invänta kurvvakt.

Nutid

Med tanke på att det numera inte kräver mer komponenter för att få back på reglagen skulle man kunna förvänta sig att de som skriver reglerna skulle lägga in att man måste ha back så att man kan förflytta bilen från farliga situationer, tex genom att backa ut från banan.

Hur som helst så har myten om att man inte får backa hängt kvar och jag har utmanat alla förespråkare att visa mig var i regelboken det förbudet finns. Fram till nu har jag möts av tystnad.

Vad man nu säger bevisar deras påstående är:

"RB 9.11.1 Tekniska regler radio

Endast styrning och gas/broms får kontrolleras från radion. 
Eventuellt övriga elektroniska komponenter/sensorer för t.ex. 
”Traction Control eller Brake Control (ABS)” är inte tillåtna.

Hjälpmedel som Gyro, GPS eller motsvarande utrustning för att
förbättra resultaten är inte heller tillåtna.

Förare som använder externt eller extra batteripack för sändaren
måste bevisa att det överensstämmer med tillverkarens specifikation.

Endast radiostyrningar som är CE-märkta eller av myndigheten 
motsvarande godkännande får användas vid tävlingar inom 
Radiostyrd Bilsport.

Det är inte tillåtet med någon form av trådlös kommunikation 
från bil till extern källa under tävling som bedöms ge förare 
fördelar i tävlingsmomentet.

Kommentar: Inga tekniska hjälpmedel är tillåtna"

Så de anser alltså att regeln som förhindrar användandet av ABS, TC, gyro och andra tekniska hjälpmedel också skulle förbjuda back. Varför? Inte för att back anses vara ett tekniskt hjälpmedel utan för att det inte står att man får backa. Tydligen så anser man att "gas" är synonymt med att köra framåt, att man gasar när man backar väljer man att ignorera. Notera också att det inte står att man får köra framåt, så om man följer deras resonemang och vad som faktiskt står där får man bara stå på stilla och gasa....

De europeiska reglerna som använts som förlaga är mer koncis och kanske också tydligare :

"The radio control receiver in the car may operate steering 
and motor management. A separate battery supply for the 
powering of the timing equipment is allowed. Using the receiver
to capture electrical signals from sensors carried in the car
is prohibited, be it wireless or not."

Slutord

Jag hoppas att vi med det här förtydligandet kan sluta att diskutera om det är förbjudet eller ej och istället koncentrera oss på om back är något som vi skall reglera; och om det ska regleras ska vi då tvinga folk att ha back för att kunna backa ur situationer eller finns det ett rimligt motiv att helt förbjuda det.

 

To prevent automated spam submissions leave this field empty.